Tıbbi Cihazların Sınıflandırılması

Tıbbi cihazlar vücutla temasın şekli ve süresine göre sınıflandırılır. Tıbbi cihazların sınıflandırılması uygun veri setlerinin tanımlanmasını kolaylaştırır.

Açıklanan sınıflandırmalardan birine girmeyen herhangi bir cihazın değerlendirmesi sırasında ISO 10993 de yer alan genel prensipler izlenmelidir. Bazı cihazlar birden fazla sınıflandırmaya girebilir, böyle bir durumda her bir sınıflandırmaya uygun değerlendirme yapılmalıdır.