Temas Süresine Göre Sınıflandırma

Tıbbi cihazlarda öngörülen temas süresine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmalıdır.

a) Sınırlı maruz kalma (A) – Kümülatif olarak tek, çoklu veya tekrarlanan kullanım veya temas süresi 24 saate kadar olan cihazlar.

b) Uzun süreli maruz kalma (B) – Kümülatif olarak tek, çoklu veya tekrarlanan uzun süreli kullanım veya temas süresi muhtemelen 24 saati aşan ancak 30 günü geçmeyen cihazlar.

c) Kalıcı temas (C) – Kümülatif olarak tek, çoklu veya tekrarlanan uzun süreli kullanım veya temas süresi 30 günü geçen cihazlar.