İmplant (vücuda yerleştirilebilir) Cihazlar

Bu cihazların aşağıda belirtilen uygulama yerleri ile temasına göre sınıflandırılmalıdır.

a) Doku/kemik - Özellikle kemik ile temas eden cihazlar.

ÖRNEKLER: Ortopedik çiviler, plakalar, değiştirilebilen eklemler, kemik protezleri, kemik alçıları ve kemik içi cihazlar.

Özellikle doku ve doku sıvısı ile temas eden cihazlar.

ÖRNEKLER: Kalp pilleri (pacemakers), ilaç verme cihazları, nöromusküler algılayıcılar ve simülatörler, değiştirilebilen bağlar, göğüs implantları, yapay yutaklar (larenks), subperiosteal implantlar, damar bağlama kıskaçları ve rahim içi araçlar.

b) Kan - Özellikle kan ile temas eden cihazlar.

ÖRNEKLER: Kalp pili elektrotları, yapay arterovenöz fistüller, kalp kapakları, nakil damar dokuları (grefler), dâhili ilaç verme kateterleri ve ventriküler yardımcı cihazlar.