Harici İletişim Cihazları

Harici iletişim cihazları, bu cihazların aşağıda belirtilen uygulama yerleri ile temasına göre sınıflandırılmalıdır.

a) Bir noktada kan yolu ile temas eden ve damar sistemine giriş için bir yol olarak hizmet eden cihazlar

ÖRNEKLER: Çözelti verme setleri, uzatma setleri, aktarma setleri ve kan verme setleri.

b) Doku, kemik veya pulpa/dentin sistemleri ile temas eden cihazlar.

ÖRNEKLER: Laparoskoplar, artroskoplar, boşaltma sistemleri, dişle ilgili simanlar, dişle ilgili dolgu malzemeleri ve cilt zımbaları.

c) Dolaşımdaki kan ile temas eden cihazlar

ÖRNEKLER: Damar içi kateterler, geçici pacemaker (kalp pili) elektrotlar, oksijen jenaratörleri, vücut dışı oksijen jeneratör tüpleri ve aksesuarları, diyaliz cihazları, diyaliz tüpleri ve aksesuarları, hemoadsorbanlar ve immünadsorbanlar.