KALİTE POLİTİKAMIZ VE BELGELERİMİZ

ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi Cihazlar Araştırmaları Lab. Deney Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı, ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardı uygulamalarında plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, kozmetik malzemeler ve ilişkili ürünler, biyouyumluluk testleri, sitotoksisite testleri, hayvan deneyleri, moleküler ve immünolojik teknikler, mikrobiyolojik stabilite/sterilite test kontrol analizlerini doğru ve güvenilir olarak sunulmasını amaç edinmiştir.ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi Cihazlar Araştırmaları Lab. Deney Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye Ulusal ve Uluslararası Standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi Cihazlar Araştırmaları Lab. Deney Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı Yönetimi;

 • Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
 • Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı,
 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,
 • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 • Her düzeydeki çalışan personelinin, kurumun yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı,
 • Takım ruhunun farkında olarak, kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
 • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
 • Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,
 • Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi,
 • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi,
 • Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi Cihazlar Araştırmaları Lab. Deney Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.

Laboratuvar Müdürü
Prof. Dr. Necdet DEMİR

iso-17025

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon başvurumuz onaylanmıştır. ND research TS EN ISO 17025 Standartı kapsamında akredite olma çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda ND RESEARCH de verilen hizmetler bütünsel kalite anlayışı içinde gerçekleşmekte ve çalışan her personelimiz TS EN ISO 17025 Standartı şartlarını sağlamaya yönelik eğitimlere devam etmektedir.

İLETİŞİM FORMU

Görüş ve önerilerinizi bize yazın...